17.11.2021

Ekalogiyanı qoruyaq

    47 nömrəli tam orta məktəbdə uşaqların ekoloji sahədə maarifləndirilməsi üçün tədbir keçirilib.Tədbirdə məktəbin biologiya müəllimi Şəhla Hacıyeva, Azərbaycan dili müəllimi Sevda Hümbətova çıxış edərək uşaqlarla ekoloji sahədə maarifləndirici söhbətlər aparıblar.

    İlk olaraq biologiya müəllimi  öz çıxışında bildirib ki, ekologiya -canlı və cansız təbiətin qarşılıqlı münasibətini öyrənən elmdir. Еkоlоgiya оrqanizmlərin  хarici mühit amilləri ilə qarşılıqlı əlaqələrini, оnların yaşayış tərzində, inkişafında, həmin amillərin rоlunu, qanuna uyğunluqlarını, təbiətin dialеktikasını öyrədir. Sonra  şagirdlərə  slayd vasitəsilə vidio çarxlar təqdim olunub və ekalogiyanı çirkləndirməmək tövsiyyə olunub.


Açar sözlər: ,  ,  ,