Açar söz: rayon təhsil şöbəsi
Nəticə tapılıb: 14
19.10.2018

 Bu gün Füzuli RTŞ-i və rayonun ümumtəhsil məktəbləri müstəqil Azərbaycanın müstəqilliyinin 27-ci ildönümünü çox təntənə ilə bayram edir

 Bu gün Füzuli RTŞ-i və rayonun ümumtəhsil məktəbləri müstəqil Azərba ycanın müstəqilliyinin 27-ci ildönümünü çox təntənə ilə bayram edir.

 Bu müstəqillik əbədidir,yenilməzdir. Yaşasın azad,müstəqil Azərbaycan!